Wijziging nationaliteitswet

31/10/2012 - Vluchtelingenwerk

Op 25 oktober 2012 wijzigde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de zogenaamde snel-Belgwet. Dit heeft ook gevolgen voor vluchtelingen. De nieuwe wijziging maakt de wet veel strenger.

 

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, of oorlogsvluchtelingen, konden tot nu beroep doen op de naturalisatieprocedure. Na twee of drie jaar wettig verblijf in ons land kregen ze dan de Belgische nationaliteit. Door de nieuwe wet moeten ze nu veel langer wachten om Belg te worden. Daarbij worden ook strenge integratievoorwaarden opgelegd.

Belg worden kan met de nieuwe regeling pas nadat je 5 jaar wettelijk in ons land verblijft. Maar dit geldt alleen voor wie maatschappelijk en economisch geïntegreerd is. Dit moet je bewijzen met een diploma, beroepsopleiding of inburgeringscursus. Je moet daarbij ook minstens anderhalf jaar aan het werk zijn.

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet kan je pas na 10 jaar Belg worden. Er is dan enkel een bewijs nodig van deelname aan het Belgische gemeenschapsleven. Zoals deelname aan socio-culturele activiteiten. In beide gevallen moet je ook bewijzen dat je één van de drie landstalen kent.

Voor staatlozen verandert er niets. Zij komen nog steeds in aanmerking voor naturalisatie na twee jaar wettig verblijf.
De nieuwe regeling treedt in werking vanaf volgend jaar.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Gaucheretstraat 164 1030 Brussel
Tel 02-274 00 20
Fax 02-201 03 76
www.vluchtelingenwerk.be