Van grootbordeelhouders en journalisten met geheugenverlies

 

Wim Daeninck bewijst in zijn stukje "3 miljoen euro huurinkomsten" in Gazet van Antwerpen van 16/03/2011 dat hij beter kan tellen dan Minister Phillipe Muyters. Muyters, die in een niet zo ver verleden woordvoerder was voor het VOKA, wiens gebouwen en thuisbasis zich in het midden van het Antwerpse Schipperskwartier bevinden. Waar nu de cafetaria voor hun werknemers gevestigd is, schenen ooit rode lantaarns. Niet toevallig in de Kriekenstraat, in de verlenging van de Korte Schipperskapelstraat, waar ook het gebouw van de vroegere wijnhandelaar Barreiro zich bevindt. Phillipe, die zonder zich ooit verkiesbaar te stellen op de lijst van een politieke partij, van de ene op de andere dag minister werd.

Wim Daeninck stipt terecht aan dat de absolute grootraambezitter een Nederlandse zakenman is die via een aantal vennootschappen nu eigenaar is van 52 vitrines. Niet te verwarren met Gerard Cok, die andere Nederlandse zakenman. Momenteel bouwt de man er nog acht bij, wat hem volgend jaar, voor de 60 vitrines, 2.97 miljoen euro bruto per jaar zal opleveren. 

Goed zo, Wim. Het mag wel eens gezegd worden.

Maar wat Wim vergeet te vermelden is dat er nog een "grootbordeelhouder" in het Schipperskwartier actief is. Namelijk Villa Tinto. We gaan even terug in de tijd. 

Eind januari 2002 was de verkoop van het pand aan de Verversrui rond. De nieuwe eigenaars zagen hun naam liever niet in de krant en over de bestemming van het grote pand (3000 m2) wilden ze niets kwijt. Begrijpelijk want de bestemming was wel degelijk een mega-eroscentrum. De nieuwe eigenaars waren niemand minder dan de aannemersfamilie De Coninck uit Kortenberg. Zij runden een groot bouwbedrijf en deden ook aan projectontwikkeling. Deze familie was niet enkel verwikkeld in een hele reeks rechtszaken rond bouwovertredingen, ze had ook een stevige "politieke" reputatie. Zo was een familielid actief in de Kortenbergse gemeenteraad voor de VLD. 

In het Nieuwsblad van 19/02/2004 konden we onder de kop “Eigenaar megabordeel in Verversrui verlaagt huurprijzen van 600 tot 50 euro” het volgende lezen:

 "De prijzen in het Antwerpse Schipperskwartier dreigen vanaf september compleet in te storten. Het bouwbedrijf De Coninck dat vijftig vitrines in de Verversrui bijbouwt, gaat ze voor amper 50 euro per shift van 8 uur verhuren. Nu vragen eigenaars tussen de 375 en 600 euro voor 12 uur...De stad hoopte dat de 51 extra peeskamers de hoge huurprijzen onder druk zou zetten. Maar de eigenaar gaat nu zelfs een stapje verder. "We gaan ze zonder tussenpersonen verhuren aan 50 euro'', zegt Franky De Coninck."

Wij kunnen uiteraard ook tellen. 

50 euro x 3 shiften van 8 uren x 7dagen = 1050 euro.

1050 euro per week maal 52 weken is 54.000 euro per jaar.

54.000 euro per jaar x 51 kamers is 2.784.600 euro.

2.784.600 euro -127.500 euro 'rendez-voustaks' = 2.657.100 euro. Bruto uiteraard. 

Dat komt aardig in de buurt en is niet mis, zeker niet voor beginners in de branche. Bovendien heeft Wim Daeninck hier een kans laten liggen om het grote publiek te informeren dat er rond de huurprijzen voor vitrines in het Schipperskwartier niet veel verandering is opgetreden sinds de “Grote Opkuis”. Dat is trouwens nooit de zorg van de Stad Antwerpen geweest, Al werd dat wel met luide trom verkondigd. Misschien dat Minister Phillipe Muyters het voor de stad even voorberekende. 

Kwade tongen in het Schipperskwartier beweerden toen dat de gebroeders Phillipe en Serge Muyters (Antwerpen's superflik) belangen hadden in een bouwbedrijf dat luisterde naar de welluidende naam Muypro en Meganck. Volgens kwaadsprekers waren hun kantoren gevestigd op de Jordaenskaai 24, waar om de hoek de oorlog om het vastgoed in de prostitutiebuurt destijds begon. En volgens echte gifspuiters leefden de families De Coninck en Muyters niet echt op voet van oorlog. In de jaren 90 verdwenen alle bordelen tussen het Vleeshuis en de Veemarkt om plaats te maken voor nieuwbouw. En de verdreven prostituees moesten uitwijken naar het gebied ten noorden van de Veemarkt, met overbezetting tot gevolg. Waarop de politie een paar jaar later vanwege “te veel criminaliteit” de “Grote opkuis” van Het Schippersstraat aankondigde. Onder de vakkundige leiding van…Tja, wie was dat ook al weer? 

Selectief geheugenverlies, Wim?

Door Frank Cool, de Ketelpatrouille, 19/03/2011