Over paaldanseressen en oude Portugese wijn

Wat dadelijk opvalt, is dat het prostitutiedossier van Gazet van Antwerpen nauw aansluit in de tijd met de aankoop door de Stad Antwerpen van het vroegere Eroscentrum in de Oudemansstraat 10-20, waar momenteel een paaldans-club gevestigd is. 

 

In het Verslag van de Gemeenteraad van 28 februari 2011 staat het volgende te lezen: 

“Om een nieuwe procedure voor het hof van beroep inzake de schadevergoeding te vermijden en de lopende vernietigingsprocedure bij de Raad van State te beëindigen wordt het gebouw Oudemansstraat 10-20, Antwerpen aangekocht en een dadingsovereenkomst, onder voorbehoud, afgesloten tussen nv Vocan en de stad Antwerpen.

Agendapunt, college, gewone zitting, 30/01/2009, jaarnummer 1543; Agendapunt, college, gewone zitting, 4/02/2011, jaarnummer 1363”

Dat pand is de sluitsteen van het project Barreiro, dat voorziet in het bouwen van lofts in een gated comunity. Het stadsbestuur was jarenlang verwikkeld in een gerechtelijke procedure met de  N.V. Vocan en daardoor kon VESPA, het vastgoedbedrijf van de Stad Antwerpen niet van start gaan met het prestigieuze bouwproject. Vreemd dat N.V. Vocan , eigenaar van het pand Oudemansstraat 10-22 (en eigenaar van het pand aan de Mechelsesteenweg 127-131 waar enkele afdelingen van de Lokale Politie gehuisvest zijn), ondanks zijn tot hier toe juridisch sterke positie, onverwacht besluit om het pand te verkopen aan de stad Antwerpen. Of zou de het volgende fragment uit het Verslag van de Gemeenteraad van 25 oktober 2010 enige samenhang kunnen vertonen met de verkoop? 

“Uitbatingsreglement. Wijziging reglement betreffende vzw’s, belwinkels, nachtwinkels, wedkantoren, seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden en videotheken. Goedkeuring. Concretiseringbeleidsrichtlijn (Jaarnummer 1342)

Agendapunt, gemeenteraad, open, 26/06/2006, jaarnummer 1528; Agendapunt, college, gewone zitting, 1/10/2010, jaarnummer 12075”

       

Uit het openingsartikel van het Dossier Prostitutie in Gazet van Antwerpen, “Politie pakt verdoken prostitutie aan”, onthouden we één zin: “Prostitutie is overal. Probleem is dat niemand weet wie wat waar doet. Daarom houd de politie nu alles bij in een databank.” 

Dit wisten we bij De Ketelpatrouille al in 2003. Er werd een degelijk en onderbouwd voorstel ingediend bij het stadsbestuur om een dergelijk scenario te vermijden. Dat dit niet strookte met de visie van dat stadsbestuur werd snel duidelijk. Het voorstel werd verticaal geklasseerd. Want het paste niet in het kader van de getrapte verdrijving van de prostitutie uit het Schipperskwartier. 

Wat het stadsbestuur beslist weet, is dat prostitutie zich beweegt zoals water: het kiest de weg van de minste weerstand, en kan niet gestopt worden. En over de kracht van water is iedereen in deze tsunami-tijden het wel eens.

Wordt vervolgd.