Annual Reports

African Studies Centre
The African Studies Centre in Leiden is the only multidisciplinary academic research institute in the Netherlands devoted entirely to the study of Africa. It welcomes African scholars through its visiting fellowship programme, has a monthly seminar programme and an extensive library that is open to the general public.
 
ASA Annual report 2009                    ASA Annual report 2008         
ASA Annual report 2007                    ASA Annual report 2006         
ASA Annual report 2005                    ASA Annual report 2004
ASA Annual report 2003                    ASA Annual report 2002         
ASA Annual report 2001                    ASA Annual report 2000
 
Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel
De taak van de Nationaal Rapporteur is te rapporteren over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland en over de effecten van het beleid op dit terrein. De rapportages bevatten informatie over relevante wet- en regelgeving, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandelaren en hulpverlening aan slachtoffers. Tevens worden daarin aanbevelingen gedaan ter verbetering van de aanpak van mensenhandel.
 
The Rapporteur’s main task is to report on the nature and extent of human trafficking in the Netherlands, and on the effects of the anti-trafficking policy pursued. The reports contain information on relevant regulations and legislation, as well as information on prevention, criminal investigations regarding human trafficking, prosecution of perpetrators and victim support. They also contain policy recommendations aimed at improving the fight against human trafficking. 
 
Rapportage 1 2002 (Ned)                     Rapportage 1 2002 (Eng)       
Rapportage 2 2003 (Ned)                     Rapportage 2 2003 (Eng)
Rapportage 3 2004 (Ned)                     Rapportage 3 2004 (Eng) 
Rapportage 4 2005 (Ned)                     Rapportage 4 2005 (Eng)
Rapportage 5 2006 (Ned)                     Rapportage 5 2006 (Eng)
Rapportage 6 2008 (Ned)                     Rapportage 6 2008 (Eng)
Rapportage 7 2009 (Ned)                     Rapportage 7 2009 (Eng)
Rapportage 8 2010 (Ned)                     Rapportage 8 2010 (Eng)
 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Het Centrum is een onafhankelijke openbare instelling ter bevordering van gelijkheid van kansen en bestrijding van discriminatie. Daarnaast waakt het Centrum over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen, observeert de migratiestromen en stimuleert de strijd tegen mensenhandel.