Interessante links

AMNESTY INTERNATIONAL EU OFFICE

Website van het bureau dat Amnesty heeft voor de ethische problemen binnen de Europese Unie. Ook het ogenschijnlijk democratische Europa heeft nood aan een waakhond over de mensenrechten!
 
CENTRUM VOOR ETHIEK EN WAARDEONDERZOEK
 
Voor de meer filosofisch ingestelde denkers onder ons. Waanzinnig interessant, maar geen lichte kost!
 
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Geen betere site om de pijnpunten in het Belgische en Vlaamse vreemdelingenbeleid bloot te leggen. Verwoordt de visie van het politieke establishment over de problematiek van emigratie en integratie.
 
FORUM VOOR ASIEL EN MIGRATIE

Staat niet voor niets onder de site van de dienst Vreemdelingenzaken… Een andere, alternatieve en vooral bredere kijk op het fenomeen die haast het spiegelbeeld is van de overheidsvisie.
 
INDYMEDIA ANTWERPEN

Op deze site vind U publicaties uit de onderbuik van Antwerpen. Alle thema's die niet of onvoldoende in de media behandeld worden komen hier aan bod. U kan er o.a. lezen hoe De Ketelpatrouille, zonder succes, tegengewerkt en gecriminaliseerd werd.
 
STATEWATCH: MONITORING CIVIL LIBERTIES IN THE EU

Analoog aan de site van Amnesty, maar iets meer uitgesproken subersief, om niet te zeggen proto-anarchistisch.
 
PROGRESS LAWYERS NETWORK

Jawel, ze bestaan: progressieve en sociaal geëngageerde advocaten die hun diensten ter beschikking stellen van o.a. onze doelgroep. Laat het gedaan zijn met de negatieve beeldvorming over de dienaren van Vrouwe Justitia!
 
THE AFRICA BOOK CENTRE

Books from and about Africa
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Analoog aan de sites van Amnesty en Statewatch, maar internationaler en veel minder subversief.
 
CGKR

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, beter bekend als het “Cetrum Leman”
 
ATTAC VLAANDEREN

"The International ATTAC Movement" is een Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij. ATTAC Antwerpen is de drijvende kracht achter de "Ronde van het Noord" en de "Basta!-actie" tegen het "Stadsplan Veilig".
 
EUROPEES HOF VOOR MENSENRECHTEN

Voor Europese burgers en immigranten in de EU in veel gevallen de laatste instantie waar je terecht kan als je je gediscrimineerd voelt.
 
COMITE P

Het Comité P dat de werking van de Belgische Ordediensten controleert, mag niet ontbreken als het gaat om jouw rechten en hun plichten te kennen. Ook in geval van onrecht, een mogelijke brenger van soelaas
 
GH@PRO

GHAPRO of voluit "Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees" verleent gratis en anoniem hulp aan vrouwen en mannen die werkzaam zijn in de prostitie in de Provincie Antwerpen
 
FEDASIL

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers..
 
IOM BRUSSEL

IOM is in 1951 opgericht. De organisatie had toen als taak om zorg te dragen voor ontheemde vluchtelingen en migranten uit Europa. Inmiddels is IOM uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 100 lidstaten en enkele waarnemende landen en organisaties
 
HUMAN RIGHTS WATCH

Een Amerikaanse “Amnesty”. Progressief naar Amerikaanse standaarden...
 
UN HIGH COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

Gezien de problemen van immigratie en integratie een globaal gegeven zijn, is de visie van de Hoge Commissie van de Verenigde naties voor Mensenrechten een ware schatkist aan informatie. Of is het een “doos van Pandora”?
 
SOS SCHIPPERSKWARTIER

vereniging die opkomt voor de belangen van de wijk, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de volledige prostitutiesector.
 
BUREAU NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL (NL)
 
Sinds 2000 heeft Nederland een Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De Rapporteur, mevrouw mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen, wordt ondersteund door een stafbureau met zeven medewerkers.