Bestuurders & vrijwilligers

Ere aan wie ere toekomt: aan de hardwerkende mensen die de Ketelpatrouille maken tot wat ze is! Een groep mensen die slechts een paar dingen gemeen hebben: onstuitbare dadendrang, een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en een sociaal engagement waar je “U” tegen zegt! De verschillen in achtergrond, professionele bezigheden, politieke en andere voorkeuren kan je alleen maar verenigd vinden bij De Ketelpatrouille vzw, in een buurt als het Schipperskwartier!
 
LEDEN

Francois Ophals: Voorzitter
Frank Cool: Penningmeester/Straathoekwerking/Inloopproject
Jan van Buggenhout: Secretaris
 
 
EXTERNE ADVIESRAAD

Yolande Grenson: Advies, Vorming, begeleiding
Dr. Wim Vandekerckhove: Advies, vorming
Bruno Moens: Advies, research
 
VRIJWILLIGERS

Marc Feyen: Straathoekwerking
Benjamin Grysmonprez: Inloopproject
Viviane De Rop: Secretariaat, vervoer
Tina Edebiri: Inloopproject, tolk Edo
John Koenraadts: Polyvalent
Danny Vereecken: Inloopproject
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN

In een perfecte wereld zouden verenigingen als De Ketelpatrouille geen bestaansreden hebben, maar de werkelijkheid is anders. Hieronder vind je een lijst van verenigingen die we niet onvermeld willen of kunnen laten en waarmee we graag samenwerken. Bij deze ook een hartelijke DANKUWEL aan deze mensen!
 
Gezondheidshuis Antwerpse prostitutie (Gh@pro)
Anne Vercauteren/03 293 95 91/0474 985 766
 
Stad Antwerpen, Dienst Samenleven
Jan Willems/03 338 71 17
 
Drugspastoraat ‘t Vlot
Niek Everts/0486 841 815
 
De Voedselbanken vzw
L. Bouving/03 645 01 79