Onze activiteiten

SCHIPPERSKWARTIER EN PROSTITUTIE
 
De integrale aanpak van de prostitutie in Antwerpen bracht enkele positieve ontwikkelingen met zich mee maar resulteerde ook in een aantal, nochtans te voorziene, nefaste gevolgen voor het overgrote deel van prostitue(e)s in het Schipperskwartier. Bijvoorbeeld, door het stijgen van de raamprijzen en het ontbreken van een adequaat prijsmonitoringsmechanisme werd het huren van een vitrine in de gedoogzone voor West-Europese prostitue(e)s van middelbare leeftijd financieel moeilijk haalbaar en anderzijds zorgden de vormvoorwaarden van de "geschiktheidverklaring raamprostitutiepanden" en het ontbreken van een specifiek opvangkader voor de verspreiding van migrantenprostitue(e)s in de minder zichtbare en toegankelijke, en bijgevolg, moeilijk controleerbare prostitutie. Bovendien gaat het ontbreken van een psycho-sociaal begeleidingskader voorbij aan één van de kerndoelstellingen van de integrale aanpak, namelijk het verbeteren van de positie van de prostitue(e)s.
De Ketelpatrouille vzw richtte een denktank op, bestaande uit ervaringsdeskundigen, ondernemers, academici, ambtenaren, politici, enz., om die onvolkomenheden in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren die tot doel hebben het beleid, conform de beleidsobjectieven, te optimaliseren.
 
WELZIJNSWERKING:
 
De Ketelpatrouille vzw heeft een laagdrempelige welzijnswerking en biedt een hulpverleningspakket aan bestaande uit onder andere psycho-sociale hulp, doorverwijzing en begeleiding naar medische diensten, administratieve begeleiding en crisisopvang.
De Ketelpatrouille vzw heeft sinds haar ontstaan een nauw samenwerkingsverband met Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie (Ghapro). Hiervoor stelt de Ketelpatrouille vzw twee outreachwerkers te beschikking die werken met West-Afrikaanse prostituees die actief zijn in Antwerpen. Via outreachwerk werkt de Ketelpatrouille rond de gezondheidspreventie voor West-Afrikaanse prostituees en verwijst deze doelgroep door naar Ghapro voor medische check ups en vaccinatiebehandeling.
Het psycho-sociaal en administratief hulpverleningsaanbod loopt in nauwe samenwerking met Yolande Grenson, mede-oprichtster van Payoke en ex-medewerkster van de dienst rechtshulp van het OCMW Antwerpen.
 
AANDACHT VOOR KANSARMOEDE EN STRIJD TEGEN UITSLUITING
 
De Ketelpatrouille vzw biedt tevens culturele en sociale evenementen aan zoals buurtdiners, lezingen, rondleidingen en infoavonden voor groepen en scholen die niet alleen tot doel hebben het grote publiek te sensibiliseren maar ook het sociale weefsel in de buurt te herstellen. Hiervoor werkt de Ketelpatrouille vzw samen met Het Daklozen Aktie Kommitee vzw.
 
CREËREN VAN SOCIAAL WEEFSEL IN DE WIJK
 
De activiteiten worden zoveel mogelijk in het Schipperskwartier georganiseerd, en zijn er steeds op gericht om de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen.
Van maandag tot en met zaterdag bieden wij een drie gangen-maaltijd aan voor 3 € per persoon. Voor deze maaltijden dient gereserveerd te worden op het nummer 0496 121 867. Daarna wordt U verwacht om 19:00u op onze zetel:
 
Minderbroedersrui 9

2000 Antwerpen