Documentatie & onderzoek

De Ketelpatrouille stelt een gedeelte van haar archief ter inzage aan de bezoekers van onze site. Hiervoor dient U zich echter te registreren. Dit archief bevat tienduizenden items. Mocht U een dode link vinden, en U laat het ons weten, dan wordt deze zo snel mogelijk hersteld. Met dank voor Uw begrip.
 
Persartikels
1. Lokale artikels rond het Antwerpse beleid, prostitutie en mensenhandel
2. Internationale artikels rond prostitutie (2000-2010)
3. Internationale artikels rond prostitutie (2011-2020)
4. International releases on prostitution (2000-2010)
5. International releases on prostitution (2011-2020)
6. Internationale artikels rond migratie (2000-2010)
7. Internationale artikels rond migratie (2011-2020)
8. International releases on migration (2000-2010)
9. International releases on migration (2011-2020)
 
Een tweede luik omvat verslagen van nationale en internationale conferenties en colloquia.
 
Overheden & NGO's
1. Child Labour
2. Legislation
3. Migration
4. Trafficking in Human Beings
5. Unaccompanied Minors
6. Annual Reports
 
Prostitutie in België en Europa
 
2008 Child Focus-Op het scherp van het net
Een verkennende studie over jongeren, internet en betaalseks.
Voorliggend onderzoek is het eerste onderzoek in België dat specifiek focust op de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën - meer bepaald richten we ons op Sms en chat - en op het verband met betaalseks bij jongeren. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van een onderzoek naar jongerenprostitutie, dat onder impuls van de Franse Gemeenschapsminister van Gezondheid, Kind en Jeugdbijstand in 2006 werd uitgevoerd.
 
2008.02 Tina Van Loon - Een moraalwetenschappelijke analyse van het Belgische prostitutiebeleid
Een moraalwetenschappelijke analyse van het Belgische prostitutiebeleid: 1830-2007.
Dit artikel gaat na wat de invloed is van mensbeelden op de behandeling van individuen. Meer specifiek tracht ik na te gaan hoe het mensbeeld van wetgevers en hulpverleners de behandeling van en de omgang met prostituees beïnvloedt. Vanaf het ontstaan van België tot 2007 zijn er drie grote opvattingen over prostituees te ontwaren: de prostituee als immoreel wezen, als slachtoffer van omstandigheden en als sekswerker.
 
2005 Wim Vandekerckhoven - Over de mogelijkheid van een ‘derde weg’ in het Europese prostitutiebeleid
Discussies over prostitutie zijn altijd zeer geanimeerd. Er wordt emotioneel en persoonlijk geargumenteerd en als het enigszins over concrete handelingen gaat wordt er gegniffeld. Men lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij een verzakelijking van wat als intieme omgang wordt aanzien. Dat maakt dat het debat over welk beleid ten aanzien van prostitutie wenselijk is, een moreel geladen debat is.
 
Antwerpse regelgeving en follow-up
Brochure Stedelijke Verordening raamprostitie 2010
Integrale aanpak van de prostitutie. Beleidsplan prostitutie Antwerpen  2008-2013
Integrale aanpak van de prostitutie. Actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012
Schone schijn bedriegt (volledig) 2008.03.17
Rotterdams Instituut voor Sociaal wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO) – Erasmus Universiteit Rotterdam. Over opbloeiende prostitutie in de rafelrand - Marion van San. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van GhApro vzw in het kader van het exitproject binnen het Federaal Grootstedenbeleid, Stadscontract 2005-2007
Reglement Geschiktheidsverklaring Prostitutiepanden
2003.08.20 voorstel follow-up prostitutiebeleid Antwerpen