Missie

VZW De Ketelpatrouille is een vereniging die gegroeid is uit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, een oprechte bekommernis over het Antwerpse Schipperskwartier en de niet altijd op feiten berustende mening die sommigen willen kondig maken aan de wereld. Als hulpverleningscentrum behartigt de vereniging de belangen van en verleent opvang en zorg aan kansarmen en daklozen van alle nationaliteiten en strekkingen. In het bijzonder biedt de vereniging laagdrempelige basishulp aan Afrikaanse prostituees.

De vereniging streeft er tevens naar een informatiecentrum te ontwikkelen en te beheren betreffende prostitutie en migratie met als doel het grote publiek over deze problematiek te sensibiliseren en te informeren en anderzijds op lokaal, nationaal en internationaal vlak, samenwerking tussen gelijkaardige en aansluitende verenigingen tot stand te brengen.

 

Het Schipperskwartier

 

 Atheneumbuurt